Kategorijos

Motorinių transporto priemonių kategorijos ir nustatytas vairuotojų minimalus amžius (SEAKĮ 23 straipsnis)*

KategorijaApibūdinimasAmžiaus reikalavimai
„A1“Motociklai (variklio darbinis tūris 50-125 cm3, galia iki 11 kW, o galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,1 kW/kg) ir triračiai (galia iki 15 kW)Nuo 16 metų
„A2“Motociklai (galia iki 35 kW, galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,2 kW/kg ir kurie nėra kilę iš daugiau kaip du kartus galingesnės transporto priemonės)Nuo 18 metų
„A“Triračiai (galia didesnė kaip 15 kW)Nuo 21 metų
MotociklaiNuo 24 metų; arba nuo 20 metų (turintiems dvejų metų „A2“ kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą)
„B“Automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3500 kg, kurie skirti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo, ir kurie gali būti sujungti su priekaba, kurios svoris neviršija 750 kgNuo 18 metų (pradėti mokytis galima nuo 17 metų)
„BE“„B“ kategorijos automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3500 kg, junginiaiNuo 18 metų

Pastaba:

Siekiant įgyti teisę vairuoti “AM” kategorijos transporto priemones, praktikos egzamino Valstybės įmonėje “Regitra” laikyti nereikia. Pakanka išlaikyti teorijos egzaminą, kuriam būsimas vairuotojas pasiruošia savarankiškai (neprivaloma vairavimo mokykloje baigti teorijos mokymo kurso).

Pageidaujantiems įgyti reikiamų teorijos žinių, UAB “Telšių buitis” vairavimo mokykla sudaro sąlygas ruoštis “AM” kategorijos teorijos egzaminui sprendžiant Kelių eismo taisyklių bilietus prie kompiuterių.

 

Išsamesnę informaciją apie egzaminų laikymo tvarką, kainą, reikalingus dokumentus ir kt. rasite skiltyje Egzaminai VĮ “Regitra”.

 

* Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) 23 straipsnio redakcija su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. kovo 27 d. įstatymu Nr. XI-1943 (Žin., 2012, Nr. 42-2044), įsigalioja nuo 2013 m. sausio 19 d.